Vítejte na stránkách naší Mateřské školy, Puchýřova 13a v Brně.

Podrobněji Vás chceme seznámit s aktivitami, ze kterých vycházíme při výchově Vašich dětí. Naše škola se snaží děti vést k ochraně životního prostředí a svého zdraví. Přestože děti mají svobodnou volbu výběru činností, klademe důraz na základy návyků společenského chování, hygieny, určité povinnosti k zadanému úkolu a tím pak i radosti z jeho splnění. Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu. Máme tři třídy, děti jsou rozděleny dle věku, nejstarší děti jsou připravovány na vstup do základní školy.

Máme velmi blízko do přírody - lesy, rybníky v údolí Říčky, Mariánské údolí i do chráněné krajinné oblasti Hády.

K zaměření školy nás inspirovaly citové prožitky dětí při vnímání přírody kolem nás. Děti musíme naučit vnímat svět všemi smysly, pojmenovat jevy a věci tak, aby pochopily, že vše v přírodě se vším souvisí a že přírodu musíme chránit, neboť bez ní není život.

Naše děti mají možnost zapojení v těchto aktivitách:

 

Podívat se k nám do školy můžete kdykoliv, nejsme omezeni dny otevřených dveří.

Těšíme se na Vás
Kolektiv pracovnic MŠ

 

Provoz školy je od 06:30 do 16:30 hod.

Mateřská škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

Zřizovatelem je Úřad městské části Brno - Líšeň.

Mateřská škola
Sídlo: Puchýřova 13a, Brno-Líšeň PSČ 628 00, CZ puchyrova@mskolka.cz

Mateřská škola Puchýřova 13a je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

Valid HTML & CSS